Yayın İlkelerimiz

diyagonal.net tarafından kabul edilen Yayıncılık Etik İlkeleri şunlardır:

İnsan onuruna, temel hak ve özgürlüklere saygılı olmak,

İfade özgürlüğü ve haber alma hakkı çerçevesinde, olay ve olguları doğru, tarafsız ve eksiksiz yayınlamak,

Yayıncılığı haksız amaç ve çıkarlar doğrultusunda kullanmamak,

Çok sesliliğin ve kültürel çeşitliliğin korunmasına önem vermek,

Yayınlarımızda ırk, renk, dil, din ve cinsiyet ayrımcılığına, aşağılama ve ön yargılara yer vermemek,

Kişi ve kurumların cevap ve düzeltme haklarına saygılı olmak,

Toplumda korku ve infial yaratabilecek olaylar karşısında ve kriz zamanlarında sağduyulu davranmak,

Şiddeti teşvik etmemeye ve meşrulaştırmamaya özen göstermek,

Özel hayata ve mahremiyete saygılı olmak

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.